De Campus voor energieke leerlingen

Sinds 20 januari heeft Campus De Beeltjens zich omgevormd tot Het Leerlabo.

Het Leerlabo is de eerste school in Vlaanderen waar je van kleuter tot jongvolwassene daltononderwijs kunt volgen. Een gewone school, maar net even anders. Grondige basiskennis vinden wij heel belangrijk. Maar we voegen er drie nuttige ingrediënten aan toe. Een grote dosis zelfstandigheid: we leren dekinderen eigenmachtig oplossingen vinden. Een flinke scheut samenwerking: dekinderen zijn geen concurrenten maar leerpartners die elkaar helpen. En kilo’s verantwoordelijkheid: we leren hen zelf aansprakelijk te zijn voor het eigen leren. De leerkracht supportert en begeleidt. Ondernemingszin, initiatief en zelfvertrouwen worden sterk aangemoedigd. En dat werkt. Het is een bruisende mix die leerlingen ver(der) brengt. Meer en meer ouders kiezen bewust voor daltononderwijs. U ook?

 Goesting in leren, voor de rest van je leven.

Je kan alle informatie van Het Leerlabo teruvinden op www.hetleerlabo.be 

Onze contactgegevens:

Het Leerlabo
Spikdorenveld 22
2260 Westerlo

info@hetleerlabo.be